Accessibility Tools

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการเพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ตำแหน่ง นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์image

image เอกสารแนบ