ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดวันเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และเพื่อเปิดทำการศาลแขวงสุราษฎร์ธานีในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

image เอกสารแนบ