ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ประกาศ แจ้งกำหนดวันเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566

image เอกสารแนบ