ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ห้องที่ ชื่อห้อง คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง หรือ คลิก URL สำหรับเข้าห้อง

1

ห้องพิจารณาคดี 301 https://meet.google.com/get-rkqw-svz
2 ห้องพิจารณาคดี 302 https://meet.google.com/eoc-enoi-bge
3 ห้องพิจารณาคดี 303 https://meet.google.com/bkh-eivx-fjo
4 ห้องพิจารณาคดี 304 https://meet.google.com/nfe-nwdu-pce
5 ห้องพิจารณาคดี 305 https://meet.google.com/vxd-quku-osa
6 ห้องพิจารณาคดี 306 https://meet.google.com/yoo-wecp-kfa
7 ห้องพิจารณาคดี 307 https://meet.google.com/uee-oouw-apa
8 ห้องพิจารณาคดี 308 https://meet.google.com/exf-dyxp-ipo
9 ศูนย์คุ้มครองสิทธิในคดีอาญา https://meet.google.com/eis-tqtb-ivi
10 ห้องไกล่เกลี่ย 1 https://meet.google.com/nhh-hsgx-dnw
11 ห้องไกล่เกลี่ย 2 https://meet.google.com/ewy-sxwo-qoi
12 สืบพยาน/ผัดฟ้อง/ฝากขัง(เรือนจำ,ตำรวจ) https://meet.google.com/zto-ooay-ubr

 


image เอกสารแนบ