ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติด และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การจัดอบรมสำหรับผู้รับคำปรึกษา โครงการ “รู้และเข้าใจ เพื่อห่างไกลยาเสพติด”

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ