ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court
News
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุม การปรับระบบการนัดพิจารณาคดีของศาลแขวง ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖” ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กิจกรรมหลักที่ ๒ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อประชาชน” ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มคำร้องขอพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (MS WORD) คลิก!!! 

ห้องที่ ชื่อห้องพิจารณาคดี คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง หมายเลขโทรศัพท์ Line 

1

301 0903243208
2 302 0962901940
3 303 0908945758
4 304 0909158340
5 305 0909145619
6 306 0908890803
7 307    
8 308 0909178464
9 ศูนย์คุ้มครองสิทธิในคดีอาญา    
10 ห้องไกล่เกลี่ย 0655262920
11 ห้องเจ้าพนักงานคดี    
12 สืบพยาน/ผัดฟ้อง/ฝากขัง(เรือนจำ,ตำรวจ)    

 

เรื่องที่น่าสนใจ
 
image
image
image
image
image