Accessibility Tools

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court
News
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน “อาภากร” ประจำปี 2567 ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงาน โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการรายกรณี (Case Conference) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจำเลยคดียาเสพติดและในคดีอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2567” ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี มอบกระเช้าและเงินสวัสดิการ แก่นางสาวศธนธร วัฒนคง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

  

 

   
image
image
image
image
image