ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ประกาศ เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาลภายใต้มาตรการเบื่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม

image เอกสารแนบ